Alguns menuts canvis al Mantis per a fer-ho més minimalista i clar

Hacker

Ací m'apunte alguns canvis diversos que hem fet als CSS per a la façana de les estadístiques actuals, des del fitxer css/default.css i tocant:


table.width100 { width: 100%; border: solid 1px #dcdcdc; }

Ací alguns canvis CSS a la taula del login principal:


table.width50 { width: 50%; border: solid 1px #dcdcdc; }

Ocultant, des dels CSS, l'hora completa, que apareix damunt del menú principal, al centre de la pantalla:


td.login-info-middle { display: none; }

Deshabilitar opció "Mi vista" del menú principal
Fitxer html_api.php, on diu:


# My View
#$t_menu_options[] = '' ) . lang_get( 'my_view_link' ) . '';

Canvis estètics del CSS al menú principal:


td.menu
{
text-transform: uppercase;
background-color: #fff;
}

Deshabilitem el logo de Mantis (el del treball, dipcas) novament al peu de la pàgina, perquè com ja es mostra a la capçalera, és redundant que també es mostre al peu.

Editem el fitxer html_api.html i ocultem la línea:


echo '';
echo '
Powered by Mantis Bugtracker';
echo '

', "\n";
}

Fem la font de totes les incidències, una miqueta més menuda per a que es visualitzen més clarament:


#buglist td, #buglist tr, #buglist a, #buglist td.center, #buglist span.bold { font-size: 95%; }

Per a deshabilitar que pugues ordenar les columnes (la de actualitzat), editarem el fitxer view_all_inc.php:


# MODIFICACIO SEPAM
# comentem la seguent linia per a que Mantis no ens ordene (o no ens deixe l'opcio d'ordenar) cronologicament
# es incidencies. D'aquesta manera aniran eixint de mes noves a mes antigues.
#list( $t_sort, ) = explode( ',', $t_filter['sort'] );

Ocultem les últimes incidències que hem visitat de la portada principal (normalment apareix baix del menú) editant el fitxer view_all_bug_page.php i comentant:


#print_recently_visited();

Ara anem a amagar alguns camps de dins d'una incidència: la severitat, la reprodubili

Comença al fitxer bug_view_inc.php on diu:


#
# Priority, Severity, Reproducibility
#

Aleshores, el que farem serà amagar els resultats en PHP que van pintant la taula superior de quan entrem dins d'una incidència.

Doncs bé això és tot, espere que trobes útil aquest article i que et motive a compartir els teus trucs, els teus coneixements i els teus experiments amb el Programari Lliure. Pensa-ho, va, que la Comunitat del Programari Lliure va creixent gràcies a la documentació, el disseny, la formació o la programació, sigues part de la Comunitat :-)

La cultura i la lliure circulació de les idees és l'arma més efectiva contra les dictadures del pensament i contra la ignorància.

Utilitats

NAVEGACIÓ SENSE RATOLÍ

- Tab següent enllaç.
- Shift+Tab anterior enllaç.
- Enter activa l'enllaç.
- Alt+esquerra anar arrere.

CONTRAST DE COLORS

Accessibilitat - Color Negre
Accessibilitat - Color Groc
Accessibilitat - Color Verd

Accessibilitat - Color Blau
Accessibilitat - Color Crema
Accessibilitat - Color Blanc

 

PORTADES ALTERNATIVES