Insta·lant PHP 8.2 a una Raspberry Pi 4 amb Raspbian

 Insta·lant PHP 8.2 a una Raspberry Pi 4 amb Raspbian

Per defecte, al sistema operatiu Raspbian tenim versions antigues de PHP, la 7.4 i la 8.0, però no hi ha versions superiors. Én aquest article explique com instal·lar versions superiors, fins la 8.2, per a tenir un servidor web modern a la Raspberry Pi 4.

Començarem descarregant la clau pública del servidor de paquets sury.org:

sudo wget -qO /etc/apt/trusted.gpg.d/php.gpg https://packages.sury.org/php/apt.gpg

Afegim el repositori de PHP al llistat de fonts de paquets:

echo "deb https://packages.sury.org/php/ $(lsb_release -sc) main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/php.list

Actualitzarem la llista de paquets:

sudo apt update

Ara instal·laré tots els paquets i mòduls de PHP versió 8.2 que necessite per al meus projectes:

sudo apt install -y php8.2-common php8.2-cli php8.2-curl php8.2-gd php8.2-mbstring php8.2-xml php8.2-zip php8.2-opcache php8.2-mysql

I una vegada estiga instal·lat, podem comprovar totes les extensions tenim instal·lades en eixa versi de PHP (si vols provar-ho d'altres versions, canvia simplement l'extensió):

php8.2 -m

Llistant extensions instal·lades a PHP 8.2

Com podràs veure en el llistat, tenim moltes extensions, algunes que ja s'instal·len a PHP quan fem la instal·lació i altres són les que hem instal·lat posteriorment (curl, gd, xml, zip, etc).

Ara podem veure tots els paràmetres de configuració de PHP creant-nos un fitxer PHP amb:

infophp();

I si accedim des d'un navegador veurem totes les característiques i variables:

Veient la configuració i variables de PHP 8.2

Doncs bé això és tot, espere que trobes útil aquest article i que et motive a compartir els teus trucs, els teus coneixements i els teus experiments amb el Programari Lliure. Pensa-ho, va, que la Comunitat del Programari Lliure va creixent gràcies a la documentació, el disseny, la formació o la programació, sigues part de la Comunitat :-)

La cultura i la lliure circulació de les idees és l'arma més efectiva contra les dictadures del pensament i contra la ignorància.

Utilitats

NAVEGACIÓ SENSE RATOLÍ

- Tab següent enllaç.
- Shift+Tab anterior enllaç.
- Enter activa l'enllaç.
- Alt+esquerra anar arrere.

CONTRAST DE COLORS

Accessibilitat - Color Negre
Accessibilitat - Color Groc
Accessibilitat - Color Verd

Accessibilitat - Color Blau
Accessibilitat - Color Crema
Accessibilitat - Color Blanc

 

PORTADES ALTERNATIVES